Kambal Ghar Exclusive
C. 27/277-B, Lahurabir Rd, Near Prince Diwana, Maldahiya,
Varanasi, Uttar Pradesh 221001

Phone:0542 2202502


Kambal Ghar Lanka,
Brahmnal Chowk, CK-12/32,
Varanasi, Uttar Pradesh 221001 .

Phone:8808647102

Kambal Ghar Bulanala
Maidagin Road, Near Kanhiya Alankar Mandir,
Varanasi, Uttar Pradesh 221001

Phone: 0542 2401337